Eindejaarstips 2011

Administratie over 2004 kan weggedaan worden

De administratie van uw onderneming moet zeven jaar bewaard worden. Aan het eind van dit jaar kunt u dus de administratie over 2004 en eventueel voorgaande jaren, als u dit nog niet eerder had gedaan, wegdoen. Voor onroerende zaken geldt voor de btw echter een herzieningstermijn van tien jaar. U moet de administratie van onroerende zaken dus langer bewaren dan de zevenjaarstermijn. U heeft deze gegevens misschien nog eens nodig. Permanente documenten zoals notariële aktes, pensioenpolissen, vaststellingsovereenkomsten met de Belastingdienst e.d. mogen niet worden weggedaan. Raadpleeg derhalve vooraf uw adviseur.

lees verder

Eindejaarstips 2011 VPB

Aangaan of verbreken fiscale eenheid

Het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen meerdere

vennootschappen heeft bepaalde voordelen, zoals het fiscaal geruisloos doorvoeren van een herstructurering en de directe verrekening van onderlinge winsten en verliezen van gevoegde vennootschappen. Fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting die per 1 januari 2012 moeten ingaan, moeten worden aangevraagd voor 1 april 2012. Als het gewenst is om per 1 januari 2012 geen onderdeel meer te zijn van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, bjvoorbeeld om gebruik te kunnen maken van het lage vennootschapsbelastingtarief van 20%, moet het verzoek tot verbreking (ontvoeging) uiterlijk 31 december 2011 zijn ingediend. Raadpleeg vooraf uw adviseur.

lees verder

Eindejaarstips 2011 BTW

Nieuwe regeling voor btw privégebruik auto

Met ingang van 1 juli 2011 is de regeling voor de btw-correctie privégebruik auto belangrijk gewijzigd. Vanaf dat moment wordt het privégebruik van een auto van de zaak voor de btw belast naar het werkelijke privégebruik van de auto. Het woon-werkverkeer wordt als privégebruik aangemerkt. Met ingang van 1 juli 2011 wordt niet langer de bijtelling voor de inkomsten- en loonbelasting als uitgangspunt genomen voor de bijtelling voor de btw. Het privégebruik auto is voor de btw vanaf 1 juli 2011 als fictieve dienst belast naar het werkelijke privégebruik van de auto. Daarbij geldt dat het woon-werkverkeer niet langer als zakelijk gebruik wordt aangemerkt maar als privégebruik. Aangezien het bijhouden en administreren van het werkelijke privégebruik een flinke klus is, wordt goedgekeurd dat 2,7% van de catalogusprijs van de auto (dat is de prijs inclusief btw en bpm) als correctie voor de btw in aanmerking wordt genomen. Als aangetoond kan worden dat het werkelijk privégebruik lager is, mag de btw gecorrigeerd worden over dit lagere bedrag. Dit zal vooral bij wat oudere auto’s of auto’s die onder de btw-margeregeling zijn aangekocht het geval zijn. Als de werknemer een vergoeding betaalt aan de werkgever voor het ter beschikking stellen van de auto, moet de werkgever over die vergoeding 19% btw afdragen. Om te voorkomen dat de btw-correctie op die manier wordt ontgaan, wordt de btw-correctie in dit soort situaties gesteld op de normale waarde van het privégebruik die tenminste gelijk is aan de door de ondernemer gemaakte uitgaven voor het privé gebruik.

lees verder
archief