Maatschappelijk ondernemen

Noordzij Financieel Adviesbureau gelooft in een maatschappij waarbij je moet opkomen voor de minder bedeelden. De overheid probeert mensen hierin tegemoet te komen door allerlei vormen van subsidies te vestrekken. Deze zijn vaak verwerkt in de aangifte Inkomstenbelasting.

Het probleem hiervan is helaas, dat deze ‘potjes’ alleen optimaal aan te spreken zijn door professionals op dit gebied. En deze professionals zijn vaak onbereikbaar voor de doelgroep van deze subsidies.

Omdat wij als organisatie deze leegte graag op onze manier en naar onze mogelijkheden willen invullen, hebben wij naast onze reguliere praktijk een sociale praktijk opricht voor die mensen uit onze samenleving. In samenwerking met vluchtelingenwerk en een aantal wijkcentra verzorgen onze medewerkers gratis aangiftes. Zodat ook deze mensen krijgen waar ze recht op hebben!

Wij hopen hiermee een voorbeeld te stellen aan onze vakgenoten om verantwoordelijkheid te nemen in deze samenleving. Ook onze zakelijke cliënten willen we op deze manier laten zien dat iedereen, op wat voor manier ook, iets kan betekenen voor een ander.