Handige bruikebare links!

www.cb.nl     College Belastingadviseurs
www.belastingdienst.nl Belastingdienst
www.minszw.nl Ministerie Sociale zaken en werkgelegenheid
www.minfin.nl Ministerie van financiën
www.overheid.nl Startpagina voor de overheid
www.rechtspraak.nl Startpagina voor de rechtbank/publicaties
www.st-ab.nl Wetgeving sociale zekerheid
www.kvk.nl Kamer van Koophandel
www.nibud.nl Nederlands Instituut Budget voorlichting
www.ombusman.nl Ombusman
www.mkbnet.nl MKB Nederland
www.cbs.nl Centraal Bureau voor de Statistiek
omrekenen betalingskenmerk Omrekenmodule van aanslag naar betalingskenmerk en andersom.
Minimum (jeugd)loon Berekening voor bedrijven