Wat doen wij ?

Bij ons draait alles feitelijk om één ding: het ondernemerschap en de onderneming van onze klanten fiscaal en economisch zo aantrekkelijk mogelijk maken.

Dit doen wij middels:

Loonadministratie

 • Muteren van periodieke gegevens
 • Draaien van salarisstroken
 • Eerste dagmelding naar de Belastingdienst
 • Aangifte Loonbelasting
 • Maken van contracten
 • Opzetten van beloningsystemen

Financiële administratie

 • Inboeken mutaties waaronder inkopen, verkopen, kassen, banken
 • Debiteuren- en crediteurenbeheer
 • Afsluiten van de administratie (controle van alle boekingen)
 • Aangifte Omzetbelasting

Begeleiding

 • Managementrapportages (maand/kwartaal)
 • Doorspreken naar aanleiding van de rapportages met cliënt over gevoerd beleid in personeels-, marketing- en overige kosten.
 • Het begeleiden van lastige trajecten, bijvoorbeeld: Leningen, investeringen, ontslag bij personeel maar ook alle kwesties die in de privé sfeer spelen.
 • Het zijn van een vraagbaak en rechterhand van de ondernemer op gelijkwaardig niveau.

Jaarlijks terugkerende zaken

 • Samenstellen van de jaarrekening
 • Verzorgen van de aangifte Vennootschapsbelasting
 • Opmaken van de aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemer en partner

Financieel beheer

 • Het verzorgen van de bankbetalingen
 • Het beheren van debiteuren
  • Monitoren van openstaande posten
  • Het uitvoeren van incassovolmachten
  • Aanmanen van debiteuren
  • Incasseren van niet betalende debiteuren
 • Het optimaal houden van financiële structuren

Fiscale zaken

 • Het in goede banen leiden van bovengenoemde zaken w.o.
  • Omzetbelasting
  • Loonbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Dividendbelasting
  • Successie en schenkingsrechten

Reorganisatie en/of sanering

 • Het optimaliseren van juridische structuren
 • Het begeleiden van herfinancieringen
 • Het reorganiseren, en waar nodig is, saneren van personeel
 • Het begeleiden van ontslagprocedures
 • Reorganisaties in kostenstructuren

Noordzij Financieel Adviesbureau legt zijn klanten geen vooraf samengestelde pakketten op die afgenomen dienen te worden. Iedere klant heeft een eigen behoefte en onze diensten spitsen zich dan ook alleen toe op die zaken die de klant van belang acht. Alle combinaties van diensten zijn mogelijk: van het voeren van de totale administratie tot enkel een controleopdracht, en uiteraard alles wat daar tussen zit.

Besparen, slimme constructies en fiscale wijzigingen

Jaarlijks veranderen er vele wetten en fiscale regels. Teveel om zelf bij te houden, maar te belangrijk om links te laten liggen. Noordzij Financieel Adviesbureau, lid van het College Belastingadviseurs, is constant op de hoogte van alle fiscale wijzigingen, de consequenties hiervan en de mogelijkheden die ze bieden. Via slimme constructies kun je een hoop geld besparen, maar die constructies moet je wel kennen. Wij kennen ze allemaal!

Noordzij Financieel Advies werkt zoveel mogelijk met vaste bedragen per periode. Het grote voordeel hiervan is dat er geen klokje mee tikt als de ondernemer eens van gedachten wil wisselen of als er andere problemen zijn in zakelijk dan wel privé opzicht. Daardoor kan er een band ontstaan tussen adviseur en ondernemer die van belang is bij het doorspreken (doorlichten) van de onderneming en of privé situatie.